Bilgi Alın

İNDİRİMLİ KAMPANYALARI GÖRÜN

Mesken Ticarethane Sanayi

Elektrik Tarifeleri


Son kaynak tedariki kapsamında bütün tüketiciler elektriği, bulundukları bölgede faaliyet gösteren görevli tedarik şirketinden satın alırlar. Tüketicilerin satın aldıkları elektrik için ödemeleri gereken bedeller (tarife) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından üç aylık dönemler itibariyle kamuoyuna duyurulur.

EPDK tarafından duyurulan tarifeler serbest tüketici limitini geçmeyen veya geçtiği halde tedarikçisini seçme/değiştirme hakkını kullanmayan her bir tüketici için Türkiye’nin her yerinde aynıdır.

Ulusal tarife olarak adlandırılan tarifeler tüketicilerin bağlantı durumuna, sözleşme gücüne ve abone tipine göre farklılık gösterir.

Bir tüketicinin faturasında ulusal tarife kapsamında aşağıdaki kalemler yeralır.

  1. Aktif Enerji Bedeli

  2. Dağıtım Bedeli

  3. Güç Bedeli (çift Terim Müşteriler için)

  4. Güç Aşım Bedeli (çift Terim Müşteriler için)

  5. Reaktif Enerji Bedeli (Reaktife giren Müşteriler için)

  6. TRT Payı

  7. BTV

  8. Enerji Fonu

  9. KDV

Güncel tarifelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/TDB/Elektrik

(32 oy)

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

Google Pixel Facebook Pixel