Bilgi Alın

İNDİRİMLİ TARİFELERİ GÖRÜN

Mesken Ticarethane Sanayi

Tüketici Sözlüğü


 • A
  • Abone No

   Elektrik tüketimi yapılan tesisin bağlantı aşamasında Dağıtım Şirketi tarafından verilen ve görevli tedarik şirketi ile imzalanan perakende satış sözleşmesinde müşteriyi tanımlayan numara.


  • Abone Grubu

   Müşterinin enerji kullanırken tüketiminin fiyatlandırıldığı tarife grubu (Mesken, Ticarethane, Tarımsal Sulama, Sanayi, Aydınlatma)


  • Aktif Enerji

   Tüketmiş olduğunuz elektrik için şebekeden çekilen enerji.


  • Aktif Enerji Bedeli

   Kullanmış olduğunuz aktif enerji miktarının tarife birim fiyatıyla çarpılması ile hesaplanan bedel.


 • B
  • BTV

   Aktif enerji bedeli üzerinden mesken ve ticarethane aboneleri için %5 (yüzde beş), sanayi aboneleri için %1 (yüzde bir) oranında alınan Belediye Tüketim Vergisi.


  • Birim Fiyat

   Müşterinin dahil olduğu abone grubuna ait 1 kWh enerji tüketiminin tutarı.


  • Bakanlık

   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.


 • D
  • Dağıtım Şirketi

   Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile sorumlu olan şirket.


  • Dağıtım Bölgesi

   Bir dağıtım şirketinin kapsadığı bölge.


  • Dağıtım Bağlantı Bedeli

   Dağıtım şirketinin müşteriyi dağıtım şebekesine ilk kez bağlarken yaptığı masraflara karşılık aldığı bedel.


  • Dağıtım Sistem Kullanım Bedeli

   Dağıtım hizmeti sunabilmek için dağıtım sistemine ilişkin yatırım harcamaları, işletme ve bakım giderleri dikkate alınarak hesaplanan bedel.


 • E
  • EPİAŞ

   Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi.


  • EPDK

   Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye enerji piyasalarını düzenleyen ve işleyişinden sorumlu olan temel kamu organı.


  • Enerji Fonu

   Enerji sektöründe yapılacak araştırma, geliştirme gibi faaliyetlere destek sağlamak amacıyla Aktif Enerji Bedeli üzerinden % 1 oranında alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na iletilen bedel.


  • EÜAŞ

   Elektrik Üretim Anonim Şirketi. Devlete ait üretim şirketidir.


 • F
  • Fatura dönemi

   Bir takvim ayının ilk günü saat 00:00’da başlayıp, aynı ayın son günü saat 24:00’de biten süre.


 • G
  • Görevli tedarik şirketi

   Sahip oldukları perakende elektrik satış lisansı ile lisanslarında yazılı illerde faaliyet gösteren ve son kullanıcı niteliğindeki müşterilere EPDK tarafından duyurulan ulusal tarifeler ile elektrik satışı yapan şirket.


 • İ
  • İkili anlaşma

   Tüketiciler ile tedarikçiler arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisinin alınıp satılmasına dair yapılan ticari anlaşmalar.


 • K
  • Kanun

   6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu. Elektrik piyasasının işleyişini düzenleyen kanundur.


 • P
  • Perakende Satış

   Elektriğin tüketicilere satışı.


 • R
  • Reaktif Enerji

   Elektrik devrelerinde, akımla gerilimin aynı fazda olmaması sebebiyle kaybedilen enerji miktarı.


 • S
  • Serbest tüketici

   Alt limiti Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketime sahip olan tüketici.  Bu limit 2018 için EPDK tarafından 2.000 kWH olarak belirlenmiştir. Bu kullanımın fatura tutarı olarak karşılığı, aylık en az 68 TL'dir.


  • Serbest tüketici limiti

   Serbest tüketici olarak adlandırılmak için EPDK tarafından belirlenen alt tüketim limitidir. Bu limit her sene güncellenmekte olup, 2018 yılı için açıklanan güncel limit yıllık 2.000 kWh’tir. Bu değer aylık ortalama 68 TL fatura tutarına eşdeğerdir. Bu tutarı aşan elektrik kullanımı olan her abone, yasal hakkı gereği indirimli veya ucuz elektrik kullanabilir. 


 • T
  • Tarife

   EPDK’nın üç ayda bir yayınladığı Elektrik enerjisinin iletimi, dağıtımı ve satışı ile bunlara dair hizmetlere ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içeren düzenlemeler.


  • Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişiler

   TEİAŞ, TETAŞ, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ile görevli perakende satış şirketlerinin tarifeleri EPDK tarafından belirlenir. Dolayısıyla bu şirketlerin tarifeleri düzenlemeye tabi olarak adlandırılır.


  • TEDAŞ

   Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi. Bölgesel dağıtım şirketlerinin işletmekte olduğu şebekeye sahip olan kamu şirketidir.


  • TEİAŞ

   Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. Türkiye sınırları içerisinde elektriğin iletilmesinden sorumlu kamu şirketidir.


  • TETAŞ

   Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi. Devlete ait tedarik şirketidir.


  • Tüketici

   Elektriği kendi ihtiyacı için alan serbest veya serbest olmayan tüketiciler.


  • Tüketim

   Elektrik enerjisi tüketimi.


  • Tedarik

   Tedarik: Elektrik enerjisinin toptan veya perakende satışı.


  • Tedarikçi

   Elektrik enerjisi sağlayan üretim şirketleri ile tedarik lisansına sahip şirketler.


  • TRT Payı

   Aktif enerji bedeli üzerinden %2 (yüzde iki) oranında alınıp TRT’ye (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu) aktarılan katkı payı.


 • U
  • Ulusal Tarife

   EPDK’nın üç ayda bir yayınladığı, Serbest Tüketici hakkını kullanmayan veya Serbest Tüketici Limitini geçmeyen son kullanıcıların tabii olduğu tarife.


 • Ü
  • Üç zamanlı tarife (Gündüz-Puant-Gece)

   Elektrik birim fiyatının günün zaman dilimlerine göre artıp azaldığı tarife tipidir. Gündüz: Elektrik kullanımında 06:00-17:00 saatleri arasındaki tüketimi belirten zaman dilimi. Puant: Elektrik kullanımında 17:00-22:00 saatleri arasındaki tüketimi belirten zaman dilimi. Gece: Elektrik kullanımında 22:00-06:00 saatleri arasındaki tüketimi belirten zaman dilimi.


  • Üretim

   Enerji kaynaklarının, elektrik üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi.


  • Üretim tesisi

   Elektrik enerjisinin üretildiği tesis.


SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

Google Pixel Facebook Pixel