Bilgi Alın

İNDİRİMLİ KAMPANYALARI GÖRÜN

Mesken Ticarethane Sanayi

Elektrik Enerjisi Nedir? Nasıl Üretilir?


Elektrik enerjisi nedir?

 • Elektrik enerjisi, elektronların hareket etmesiyle meydana gelen bir enerji çeşididir.
 • Elektrik enerjisi birçok farklı kaynaktan üretilmektedir.

Elektrik Nasıl Üretilir?

Elektrik, teknik anlatımla, bakır gibi iletken bir telin manyetik bir alan içinde hareket ettirilmesi ile üretilir. Elektrik jeneratörü ise elektrik akımı üreten bir makinadır. Elektriğe ihtiyaç duyduğumuz tüm alanlarda, büyük miktardaki elektrik enerjisini elde etmek için, elektrik jeneratörlerini döndürecek büyük güç santrallarına ihtiyaç duyarız.

Elektrik enerjisi nedir?

 • Çoğunlukla güç santralleri ısı üretirler. Enerji üretim kaynağı ister fosil ister nükleer olsun farketmeksizin, bütün bu değişik tipteki santrallar ürettikleri ısıyı, suyu buhar haline dönüştürmek için kullanırlar.
 • Oluşan buhar ise elektrik jeneratörüne bağlı olan türbine verilir ve türbinler de almış olduğu enerjiyi kullanarak, türbin şaftını döndürür. İşte bu hareketle jeneratörün elektrik üretmek için gereksinimi karşılanmış olur.
 • Türbinden çıkan, basınç ve sıcaklığı azalmış buhar ise yoğunlaştırılır ve su halinde santralın ısı üretilen bölümüne geri gönderilir. Yoğunlaştırıcıda soğutma işini sağlayabilmek için deniz, göl veya ırmaklarda bulunan su kullanılır. Su kaynağınza uzak yerlerde santralın hemen yanında bulunan soğutma kuleleri kullanılır. Bu kulelerin üzerinde görülen beyaz duman ise su buharıdır.
 • Hidrolik santral yönteminde, barajlarda biriktirilen su, bir su türbinini üzerinden geçirilir ve türbine bağlı elektrik jeneratörü döndürülerek elektrik üretilir.
 • Su, güneş, rüzgar ve jeotermal kaynaklara, yenilenebilir enerji kaynakları denir. Bu kaynakların sonsuz olduğu kabul edilmektedir.

Elektrik Üretim Kaynakları Nelerdir?

Elektrik enerjisi başlıca termik, hidro ve nükleer kaynaklardan üretilir. Bu kaynaklar dışında son yıllarda üretimde payı artan yenilenebilir kaynaklar da mevcuttur. Aşağıda başlıca üretim kaynakları sıralanmıştır.

 • Hidro Kaynaklar: Barajlı, Nehir Tipi
 • Termik Kaynaklar: Doğal Gaz, Taş Kömürü, Linyit, Nafta, Asfaltit, LNG, Fuel-Oil, Motorin
 • Nükleer
 • Yenilenebilir Kaynaklar: Rüzgar, Güneş, Jeotermal, Biyokütle, Hidrojen, Dalga, Hidroelektrik. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Ülkemizdeki Elektrik Üretiminin Kaynak Dağılımı nasıldır?

Bu konuda en güvenilir kaynak olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ait web sitesindeki şu bilgiyi paylaşabiliriz:

“2017 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle elektrik üretimimizin, %34 'ü doğal gazdan, %31'i kömürden, %24'ü hidrolik enerjiden, %6'sı rüzgârdan, %2'si jeotermal enerjiden ve %3’ü diğer kaynaklardan elde edilmiştir.”

Bu konuda daha detaylı bilgi almak isterseniz http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Elektrik adresini ziyaret edebilirsiniz.

(16 oy)

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

Google Pixel Facebook Pixel