Bilgi Alın

İNDİRİMLİ KAMPANYALARI GÖRÜN

Mesken Ticarethane Sanayi

Elektrik Piyasası Kurum ve Kuruluşları Nelerdir?


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bünyesinde yer alan piyasanın ilgili ana kurum ve kuruluşlarından aşağıda kısaca bahsettik. Detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar için lütfen http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Bagli-Ilgili-ve-Iliskili-Kuruluslar adresini ziyaret ediniz.


EPİAŞ : Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi

EPİAŞ

EPİAŞ, 14.03.2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olarak, 18 Mart 2015 tarihinde kurulmuştur.

EPİAŞ, elektrik piyasasında gerçekleştirilen üretim ve tüketim gerçekleşmelerine ilişkin mali uzlaştırma işlemlerini yapan, organize piyasaları yöneten, ticarete konu işlemleri (maddi değerleri hariç) kayıt altına alan kamu-özel ortaklığı olarak kurulmuş kurumdur.

EPİAŞ’ın hedefi ve kuruluş amaçlarından biri de, eşit taraflar arasında ayrım gözetmeden güvenilir referans fiyat oluşumunun temin edilmesi ve artan piyasa katılımcı sayısı, ürün çeşitliliği ve işlem hacmiyle likiditenin en üst düzeye ulaştığı, piyasa birleşmeleri yoluyla ticaret yapılmasına imkan tanıyan bir enerji piyasası işletmecisi olmaktır.

EPİAŞ yetkili olduğu konu ve alanlarda kendi iç düzenlemelerini yapar.

Daha detaylı bilgi için lütfen https://www.epias.com.tr adresini ziyaret ediniz.


EPDK : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

EPDK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye enerji piyasalarını düzenleyen ve işleyişinden sorumlu olan temel kamu organıdır. 20 Şubat 2001 tarihinde kabul edilen “ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN” metnine göre, kurumun tanımı ve temel fonkisyonları şu şekilde paylaşılmıştır:

“Kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip ve bu Kanun ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kurulmuştur.

Kurum, tüzel kişilerin yetkili oldukları faaliyetleri ve bu faaliyetlerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini tanımlayan Kurul onaylı lisansların verilmesinden, işletme hakkı devri kapsamındaki mevcut sözleşmelerin bu Kanun hükümlerine göre düzenlenmesinden, piyasa performansının izlenmesinden, performans standartlarının ve dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliklerinin oluşturulmasından, tadilinden ve uygulattırılmasından, denetlenmesinden, bu Kanunda yer alan fiyatlandırma esaslarını tespit etmekten, piyasa ihtiyaçlarını dikkate alarak serbest olmayan tüketicilere yapılan elektrik satışında uygulanacak fiyatlandırma esaslarını tespit etmekten ve bu fiyatlarda enflasyon nedeniyle ihtiyaç duyulacak ayarlamalara ilişkin formülleri uygulamaktan ve bunların denetlenmesinden ve piyasada bu Kanuna uygun şekilde davranılmasını sağlamaktan sorumludur.”

Daha detaylı bilgi için lütfen http://www.epdk.gov.tr/tr/anasayfa adresini ziyaret ediniz.


EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketi

EÜAŞ

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), kamu elektrik üretim şirketidir. Devlet kontrolündeki üretim tesislerinin işletmecisi olarak çalışır.

EÜAŞ, kamu yararını gözeterek, kârlılık ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde; güvenli, sürekli, kaliteli, verimli, düşük maliyetli, çevreyi gözetir elektrik enerjisi üretimi ve satışı faaliyetinde bulunmak amacıyla teşkil edilen bir kamu kuruluşudur.

Daha detaylı bilgi için lütfen http://www.euas.gov.tr/Sayfalar/default.aspx adresini ziyaret ediniz.

Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişiler

TEİAŞ, TETAŞ, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ile görevli perakende satış şirketlerinin tarifeleri EPDK tarafından belirlenir. Dolayısıyla bu şirketlerin tarifeleri düzenlemeye tabi olarak adlandırılır.


a) TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi):

TEDAŞ

Bölgesel dağıtım şirketlerinin işletmekte olduğu şebekeye sahip olan kamu şirketidir. Dağıtım tesislerinin kontrol ve kabulünden sorumludur.

Detaylı bilgi için lütfen http://www.tedas.gov.tr adresini ziyaret ediniz.


b) TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi):

TEİAŞ

Türkiye sınırları içerisinde elektriğin iletilmesinden sorumlu kamu şirketidir.

Üretilen elektriğin iletiminden, enterkonekte sistemin ayakta kalmasından ve sistemin dengede çalışmasından sorumludur.

Detaylı bilgi için lütfen https://www.teias.gov.tr adresini ziyaret ediniz.


c) TETAŞ (Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi):

TETAŞ

Devlete ait olan bir tedarik şirketidir.

Kamu toptan elektrik ticaret şirketi. EÜAŞ’a ait üretim tesislerinin ve Yİ, YİD, İHD kapsamındaki üreticilerin ürettikleri elektriği satın alan ve dağıtım ve görevli tedarik şirketlerine satan şirkettir.

Detaylı bilgi için lütfen http://www.tetas.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

(35 oy)

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

Google Pixel Facebook Pixel