Bilgi Alın

İNDİRİMLİ KAMPANYALARI GÖRÜN

Mesken Ticarethane Sanayi

Tüketici Kimdir?


Tüketici kelimesini elektrik abonesi anlamında da değerlendirebiliriz. Burada elektriği kendi ihtiyacı için alan serbest veya serbest olmayan tüketicileri kastediyoruz.

Tüketici başlığında, tüketicilerin elektrik sistemindeki teknik özelliklerine göre tanım ve gruplarından bahsetmek istedik.

Abone (Elektrik Tüketicisi)

Öncelikle, sistem kullanımına göre yani şebekeye bağlanma durumlarına göre tüketiciler ikiye ayrılır:

  1. İletim Sistemi Kullanıcıları
  2. Dağıtım Sistemi Kullanıcıları

İletim Sistemi Kullanıcıları, TEİAŞ ile sistem kullanım ve bağlantı anlaşması imzalamış ve iletim şebekesine doğrudan bağlı tüketicileri ifade eder. 1 No’lu Tüketiciler olarak da tanımlanır. Yüksek tüketimli sanayi tesisleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler, Çimento Fabrikaları, Demir Çelik Üretim tesisleri vb genelde bu iletim sistemi kullanıcısıdır.

Dağıtım sistemi kullanıcıları ise dağıtım şirketi ile sistem kullanım ve bağlantı anlaşması imzalamış, dağıtım seviyesinden bağlı tüketicileri tanımlar.

Gerilim seviyesine yani şebekeye bağlantı durumlarındaki gerilim seviyesine göre tüketiciler yine ikiye ayrılır:

  1. Orta Gerilim : Sözleşme gücü 36kV ile 1kV arası tüketiciler Orta Gerilim Abonesi olarak adlandırılır.
  2. Alçak Gerilim: Sözleşme gücü 1kV altı tüketiciler Alçak Gerilim Abonesi olarak adlandırılır.

Tarife Sınıfına göre tüketicileri sınıflamak istediğimizde, dağıtım sistemine bağlı tüketicilere uygulanacak dağıtım bedeli sınıfları aşağıdaki hükümler çerçevesinde çift terimli tarife sınıfı veya tek terimli tarife sınıfından oluşmaktadır.

  1. Çift terimli tarife sınıfı: Dağıtım sisteminden çekilen elektrik enerjisi miktarı (kWh) üzerinden dağıtım bedeli ile buna ek olarak bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen güç miktarı (kW) üzerinden güç bedeli alma ve bu gücün aşılması halinde aşılan kısım için ilave güç aşım bedeli alma esasına dayalı tarife sınıfıdır.

    Darbeli yük çeken sanayi tesisleri ile ark ocağı tesisleri zorunlu olarak çift terimli tarife sınıfına tabi olup, diğer OG seviyesinden bağlı kullanıcılara talep etmeleri halinde çift terimli tarife sınıfı uygulanır. Ayrıca AG seviyesinden bağlı üreticilere veriş yönünde talep etmeleri halinde çift terimli tarife sınıfı uygulanabilir.

  2. Tek terimli tarife sınıfı: Sadece dağıtım sisteminden çekilen veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi miktarı (kWh) üzerinden dağıtım bedeli uygulanması esasına dayalı tarife sınıfıdır.

    Tüketiciler özetle aşağıda hazırladığımız şemadaki kategorilere ayrışırlar:

Elektrik Tüketici Kategorileri

Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığının paylaştığı bilgiye göre, ülkemizin elektrik enerjisi tüketimine dair şu bilgi dikkate alınabilir:

“Türkiye elektrik enerjisi tüketimi 2016 yılında 278,4 milyar kWh olarak gerçekleşmiştir. Elektrik tüketimi 2017 yılı Temmuz ay sonu itibariyle bir önceki yılın Temmuz ayı sonuna göre %4,7 artarak 167,1 milyar kWh, elektrik üretimi ise bir önceki yılın Temmuz ayı sonuna göre %6,7 oranında artarak 167,3 milyar kWh olarak gerçekleşmiştir.”

Bu konuda daha detaylı bilgi için lütfen http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Elektrik adresini ziyaret ediniz.

(13 oy)

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

Google Pixel Facebook Pixel